Teisinis pranešimas

1. Savininko identifikavimas

Pagal liepos 11 d. Informacinės visuomenės paslaugų ir elektroninės komercijos įstatymą Nr. 34/2002 Vartotojas informuojamas, kad svetainės www.esphouses.lt savininkas yra bendrovė GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., o jos identifikaciniai duomenys yra šie: 

  • Tapatybė: GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L.
  • NIF: B54095187
  • Adresas: Avda. de Cervantes 25 , 03140 Guardamar del Segura (ALACANT)
  • El. paštas: [email protected]
  • Registracijos duomenys: bendrovė įregistruota: Registro Mercantil de Alicante Tomo 3024, folio 114, hoja A-97450, inscripción 1a.

2. Prieiga prie interneto svetainės

Šis teisinis pranešimas reglamentuoja naudotojų prieigą prie interneto svetainės ir naudojimąsi ja; jis skirtas paskelbti apie subjekto paslaugas ir sudaryti sąlygas visiems interneto naudotojams bendrai naudotis šia svetaine.

Prieiga prie interneto svetainės ir (arba) naudojimasis ja suteikia naudotojui naudotojo statusą ir jis be jokių išlygų sutinka su visomis ir kiekviena iš šių bendrųjų sąlygų, taip pat su visomis kitomis specialiosiomis sąlygomis, kurios, jei taikytinos, reglamentuoja naudojimąsi portalu arba su juo susijusiomis paslaugomis.

Naudotojas, ketindamas naudotis tinklalapiu, turi atidžiai perskaityti teisinį pranešimą ir privatumo bei slapukų politiką, nes GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo atlikti bet kokius turinio ir paslaugų, dabartinių prieigos ir naudojimo nuostatų ir apskritai visų tinklalapio dizaino ir konfigūracijos elementų pakeitimus ar atnaujinimus. Jei nesutinkate su prieigos ir naudojimo sąlygomis, prašome nesinaudoti svetaine ir jos turiniu. 

3. Naudojimasis svetaine

Naudotojas įsipareigoja stropiai naudotis svetaine, taip pat informacija, susijusia su jos paslaugomis ir veikla, visiškai laikydamasis galiojančių teisės aktų, taip pat visuotinai priimtų moralės ir gerų papročių bei viešosios tvarkos principų, prieigos ir naudojimo sąlygų ir visų kitų svetainei nustatytų sąlygų. 

Be to, naudotojas įsipareigoja susilaikyti nuo bet kokio turinio naudojimo neteisėtais tikslais ar poveikiu, draudžiamu šiame tekste, kenkiančiu trečiųjų šalių teisėms ir interesams arba galinčiu bet kokiu būdu sugadinti, padaryti nenaudingą, perkrauti, pabloginti ar trukdyti normaliam turinio, kitų naudotojų ar bet kurio interneto naudotojo (techninės ir programinės įrangos) naudojimui.

4. Svetainės veikimas

Pažeidus teisinio pranešimo, privatumo politikos ir slapukų sąlygas, GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., pasilieka teisę apriboti, sustabdyti ir (arba) uždrausti prieigą prie savo interneto svetainės, imdamasi bet kokių techninių priemonių, reikalingų tam, kad būtų laikomasi. GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., dės visas pastangas, kad interneto svetainė veiktų tinkamai, išvengtų klaidų arba jas ištaisytų ir atnaujintų turinį. Tačiau GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., negarantuoja, kad prieiga prie interneto svetainės bus prieinama ir nepertraukiama, taip pat negarantuoja, kad jos turinyje nebus klaidų. 

5. Atsakomybė

Naudotojas pats atsako už tai, kaip jis gali naudotis bet kokia tinklalapio informacija ar mechanizmu.

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., neatsako už bet kokią žalą naudotojo techninei ir (arba) programinei įrangai, atsiradusią dėl prieigos prie interneto svetainės ir jos naudojimo. Taip pat ji neatsako už bet kokią žalą ir (arba) nuostolius, kurie gali atsirasti dėl prieigos ir (arba) naudojimosi žiniatinklio svetainės informacija, ypač už žalą ir (arba) nuostolius, kurie gali atsirasti kompiuterių sistemose arba dėl virusų ir (arba) kompiuterinių atakų, gedimų, sutrikimų, pertrūkių, ryšio ir (arba) interneto trūkumų. 

Vartotojas bus atsakingas už žalą ir (arba) nuostolius, kuriuos GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., gali patirti dėl bet kokių įsipareigojimų, kurie jam taikomi pagal šį teisinį pranešimą, galiojančius teisės aktus, privatumo politiką ir slapukus, pažeidimo. 

6. "Nuorodų" politika (Nuorodos ir susieta svetainė)

Susijusi svetainė

Trečiosios šalys, ketinančios pateikti nuorodą į šią svetainę, privalo laikytis galiojančių teisės aktų ir negali talpinti netinkamo, neteisėto, pornografinio, smurtinio ir pan. turinio.

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., jokiu būdu neatsako už svetainės turinį, jos nereklamuoja, negarantuoja, neprižiūri ir nerekomenduoja. 

Jei nuorodą pateikianti svetainė neatitinka kurio nors iš ankstesnių aspektų, ji privalės nedelsdama pašalinti nuorodą.

Susijusi svetainė

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kuriomis naudotojas gali naudotis. Tačiau GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., neatsako už šių susietų tinklalapių turinį, tačiau naudotojas bus atsakingas už tai, kad priimtų ir patikrintų prieigas kiekvieną kartą, kai prie jų prisijungia.

Tokių nuorodų ar paminėjimų paskirtis nereiškia paramos, pritarimo, komercializavimo ar kokių nors ryšių tarp puslapio ir asmenų ar subjektų, kuriems priklauso svetainės, kuriose jos randamos.

7. Turinio intelektinė ir pramoninė nuosavybė

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. arba jos licencijos davėjai yra visų intelektinės nuosavybės teisių į svetainės turinį, kuris suprantamas kaip visi dizainai, duomenų bazės, pagrindinės kompiuterinės programos (įskaitant pirminį kodą), taip pat įvairūs svetainės elementai (tekstas, grafika, nuotraukos, vaizdo įrašai, spalvos ir t. t.), struktūra, tvarka ir t. t., turėtojai. Prekių ženklai ir prekių pavadinimai (toliau - skiriamieji ženklai) priklauso GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., arba licencijos davėjams. 

Naudotojo naudojimasis tinklalapiu nereiškia, kad perduodamos intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisės. Naudotojui griežtai draudžiama atgaminti, kopijuoti, platinti, daryti viešai prieinamą ar bet kokiu kitu būdu viešai skelbti, transformuoti ar modifikuoti turinį ar skiriamuosius ženklus, išskyrus atvejus, kai tai leidžia atitinkamų teisių savininkas arba tai leidžia įstatymas.

8. Reklama

Svetainėje gali būti talpinama reklama arba remiamas turinys. Tik reklamuotojai ar rėmėjai atsako už tai, kad medžiaga, pateikta įtraukti į Tinklalapį, atitiktų kiekvienu atveju taikomus įstatymus.

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., neatsako už bet kokias klaidas, netikslumus ar pažeidimus, kurie gali būti reklaminiame turinyje arba rėmėjų turinyje.

9. Taikytini teisės aktai

Teisinis pranešimas reglamentuojamas ir aiškinamas pagal Ispanijos teisę.

Sprendžiant bet kokius konfliktus, kurie gali kilti dėl prieigos prie svetainės, kompetentingi atitinkami teismai arba tribunolai pagal vartotojų ir naudotojų teisės aktus.

10. Kontaktai

Jei turite klausimų ar pastabų dėl šio teisinio pranešimo, susisiekite su mumis el. paštu [email protected].